ponedeljek, 23. julij 2012

Ilustrator in ilustracija

Včasih razmišljam, kakšne bi bile pravljice brez spremljajočega slikovnega gradiva. Drži, da imamo ljudje prirojeno domišljijo. Kljub temu pa  ilustracije pogosto predstavijo momente v zgodbi na nepričakovan način. Presenetijo s svojo originalnostjo, navihanostjo in zanimivimi likovnimi prezentacijami. Ilustrator s svojim videnjem likovno obleče delo. S svojo likovno intervencijo v delo vnese dodatno dimenzijo, ki se ne opira samo in le na vizualno. Ilustracija predstavlja, vznemirja, pomirja, preseneča, nadgrajuje in oblikuje, včasih tudi predlaga občutek za likovno estetiko.

Ilustracija se pojavlja na zelo različnih področjih – v oglaševanju, tisku, celo na znamkah ipd … Čeprav se pogosto pojavlja ob besedilu, pa temu ni vedno tako. Živi lahko tudi brez besedila. Najbolj domača, predvsem otrokom, pa je verjetno v slikanicah. Ilustracija je polna življenja in informacij. Več časa kot se ji ga nameni, več razkrije. Potrebno jo je  prepešačiti s pogledom, treba se ji je prepustiti in se ji tudi pustiti nagovoriti. Če se pogled zadrži na neki točki, tega ne ignorirati, ampak radovedno raziskati, zakaj je temu tako. Kaj je tisto, kar nagovarja, vznemirja in zadržuje pogled. Mogoče so to barve, ki utripajo v nekem ritmu samostojno ali v kombinaciji z obliko, črto. Mogoče vzorec, tekstura, razporeditev elementov, način likovnega nagovarjanja, likovna tehnika ipd…
Ob opazovanju otroka, ki ali z zanimanjem ali pa z ihto lista slikanico, človek pomisli, da bi bilo idealno, če bi lahko ilustratorji ilustrirali takrat, ko je ustvarjalna moč na višku (še bolj idealno bi bilo delati na dveh do treh projektih na leto, od katerega bi živel, vanj pa vnesel vso svojo energijo). Tako bi bila ilustracija skupek najboljših ustvarjalnih trenutkov in razpoloženj. Zelo verjetno bi ustvarjanje takega dela terjalo kar nekaj časa. Zato so to v današnjem času žal pobožne želje, saj so mnogokrat časovni roki (pre)kratki. Tako ustvarjalcu preostane le, da se v danem trenutku trudi ustvarjati po svojih najboljših močeh. Likovno ustvarjanje vseeno na nek način spominja na izpraševanje vesti. Ta stavek bi se lahko v nekaj besedah razložil sledeče: v delu ustvarjati brez pretvarjanja, biti čim bolj pristen, raziskovati in oddati delo, za katerim lahko ustvarjalec stoji.

Ilustrator, poleg tega, da s svojo domišljijo, izvirnostjo, srčnostjo in pogumom, da kdaj tvega in tako likovno prezentira zgodbo, gradi tudi most med zgodbo in bralcem, lahko bi se reklo med racionalnim (besedilom) in emocionalnem. Ilustracija, namenjena otroku le tega usmerja, mu širi ali pa spodbuja njegovo predstavo in domišljijo. Ilustracija ljubi originalnost. Tako se zgodi, da barva ne ustreza vedno obliki (živali nenavadnih barv), ki jo pričakujemo. Liki so pogosto tudi stilizirani ali predstavljeni s človeškimi značilnostmi (hodijo, govorijo, imajo dve nogi, dve roki …). Namen tega ni izkrivljati resničnosti, ampak predstaviti širši pogled, ali približati lik in zgodbo otroku. Seveda pa je to vezano na stopnjo svobode, ki je ilustratorju podarjena.

Ob kvalitetnih delih je pravi užitek srkati nektar likovnih rešitev in ustvarjalnega zagona, ki ga ponujajo ilustratorji s svojimi likovnimi vizijami (Martina Ljubič, Maja Lubi, Mojca Osojnik, Lila Prap, Svjetlan Junaković, …). Izvirne slikanice s kakovostno zgodbo in ilustracijami postanejo univerzalni svet, skupek vznemirljivih vibracij, ker razkrivajo vedno nova spoznanja. Ob večkratnem prebiranju in opazovanju  več odkrivajo, širijo ozko usmerjen pogled na situacije in svet ter spodbujajo ustvarjalno mišljenje. V tem smislu postanejo večne, saj se prenašajo iz generacije v generacijo (npr. Mali princ, Maček Muri, Kdo je napravil Vidku srajčico …), tudi iz dežele v deželo. Verjetno univerzalni recept za takšno nadpovprečno kvalitetno delo ne obstaja. To niti ni tako slabo, vsaj nečesa še človek ne more samovoljno nadzirati. Ustvariti tako delo spominja na čudež – kot bi v nekem na videz naključnem trenutku v človeka dihnilo nekaj božanskega. Delo, ki v takem »naključju« nastane, pa razveseljuje še mnogo generacij, saj ne izgubi aktualnosti.