petek, 06. april 2012

Skice, risarije, doodles ...

... vizualna pričevanja. Različne zgodbe, misli, dogodki, prebliski, zabeležke interpretirane skozi risarije. Šele ob risanju se zopet spomnim, kako rada imam črto.