četrtek, 25. februar 2016

Sneak peek...Update

Knjiga je praktični del magistrske naloge na ALUO. Naloga je bila nagrajena, sem prejemnica študentske nagrade UL ALUO. Prav tako je bila razstavljena na 12. Slovenskem bienialu ilustracije./Book is a practical part of Master's Thesis. It was awarded by University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design. Also it was exhibited on 12th Biennial of Slovenian Illustration.

Izdelava unikatne knjige: Luminus, Novo mesto.