sobota, 24. november 2012

Zahvala

Zahvaljujem se vsem, ki ste obiskali odprtje razstave. Vsi skupaj smo ustvarili lep večer. Ob tem pa bi se še posebej zahvalila:

- mami in atiju za podporo in tudi pomoč. Krasna sta!
- Občini Trebnje za štipendijo, ki mi je olajšala študij, g. županu Alojziju Kastelic za odprtje razstave in ga. podžupanji Nadi Pepelnak za udeležbo in s tem za podporo;
- slikarju in profesorju Darku Slavec, mag slikarstva in mag. grafike za napisano recenzijo;
- Alenki Žumbar Klopčič, ker me je sprejela pod okrilje založbe Eko knjiga;
- Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Trebnje in ga. Mojci Femec za vso pomoč in koordinacijo;
- Meti Gabrijel za izvirno oblikovanje vabila;
- Maji Sušin, povezovalki programa in prijateljici, ki je večer povezala v tako lep dogodek;
- Glasbeni skupini Stopinje, prijateljem in sopevcem za tako lepo odpete pesmi;
- g. Branetu Praznik za prijazno pomoč pri postavljanju razstave.
Vsem HVALA!