petek, 13. oktober 2023

A smo že tam?, avtorska brezbesedna knjiga

Še en dan za veselje!! Izšla je brezbesedna knjiga z naslovom A smo že tam?.

Vse življenje se učim o vztrajnosti in potrpežljivosti. Že, ko sem bila zapakirana v maminem trebuhu, bi, če bi bilo po moje, prišla na ta svet še hitreje kot sem. Ko sem bila otrok, sem komaj čakala, da vstopim v svet odraslosti, ker odrasli so modri in veliko pametnega vedo (ta iluzija se je začela rušiti že kmalu v otroštvu). 

A sem se naučila. Obojega. Vztrajnosti in potrpežljivosti. Pri ustvarjanju knjige in na tej ustvarjalni poti. Tu ni bližnjic. To je moj ljubi svet, v katerem se ustavi čas, ki me navdihuje, ki mi daje moč in poslanstvo, smisel. Tu vztrajam in potrpežljivo ustvarjam skico za skico in stran za stranjo. Tokrat mojo drugo avtorsko brezbesedno knjigo, nekateri bi rekli brezbesedni strip, z naslovom A smo že tam?, ki je izšel pod okriljem Miš založbe. Ta knjiga mi je še posebej pomembna, saj tudi v njej odmevajo koščki mojega življenja. Posvečam jo mojima ljubima staršema, mami in atiju. 

Hvala ekipi Miš založba, s katero ušpičimo take zgodbe: Anžetu Miš, urednici Gaji Kos, Mateji Novak in Žigi Valetič, ki je knjigo tehnično izpilil. Hvala tudi JAK za podporo!

Več o knjigi pa tukaj.

                                                         ooo


I am beyond happy today!! The wordless book A smo že tam? (direct translation: Are we there yet?) is out. It's dedicated to my dear mom and dad.


I have been learning about persistence and patience all my life. When I was a child for example, I couldn't wait to enter the world of adulthood, because adults are wise and know a lot of smart things (this illusion began to crumble soon in my childhood.).

But I learned persistence and patience. Especially through my creative path. There are no shortcuts here. This is my beloved, timeless world, which inspires me and gives me strength and meaning. This is what my second authored wordless book is about, being patient and persistent. It's published by Miš publishing.


I want to give thanks to the Miš publishing house team for their support: Anže Miš, editor Gaja Kos, Mateja Novak and Žiga Valetič. Thanks also to JAK - Slovenian book agency.


More about the book here.